TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU

Atatürk Hokey Federasyonu
UZAKTAN EĞİTİM HAKEMLİK KURS DUYURUSU

UZAKTAN EĞİTİM HAKEMLİK KURS DUYURUSU

  • Kursun yapılacağı tarih; 29 Eylül - 1 Ekim 2023
  • Kursa son başvuru tarihi; 28 Eylül saat 17:00
  •  Uzaktan Eğitim Kurs programımız 100 kişi ile sınırlıdır. 

Başvuru Yöntemi;

1- İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan kursiyer adaylarımız, aşağıda bilgileri bulunan kurs sorumlusu ile iletişime geçer.

2- Kurs sorumlusundan başvuru yapmak için referans numarası talep eder.

3- Federasyonumuzun aşağıdaki ilanda yer alan IBAN numarasına kurs katılım ücretini (250,00 TL) yatıracak kursiyer adayı; açıklama kısmına ad-soyad ve referans numarasını girer.

İletişim için; Ercan SÖYLEMEZ ( MHK Üyesi ) : 0542 499 23 36

ADAY HAKEM KURSUNA KATILIM ŞARTLARI:

  1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. b) En az lise düzeyinde öğrenci olmak
  3. c) 17 - 27 yaş aralığında olmak. ( 17 ve 27 yaşları dahildir )

ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak ( Sağlık Ocağı )

  1. d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
  2. e) Federasyon Disiplin Kurulunca veya İl ceza kurulunca haklarında altı ay ve son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ADAY HAKEM KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Dilekçe Örneği

4 Adet vesikalık fotoğraf,

Sağlık Raporu aslı,

Adli Sicil Belgesi

Diploma sureti veya öğrenci belgesi

Gençlik Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı),

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Kursa katılacak olan kursiyerlerin Kurs Ücreti olarak 250,00 TL’yi

Türkiye Ekonomi Bankası

IBAN: TR 78000 3200 00000 0059 3446 69

hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.

Ders programımız ve Zoom programı için ID numarası daha sonra yayınlanacaktır.