TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU

Atatürk Hokey Federasyonu
DİSİPLİN KARARLARI

DİSİPLİN KARARLARI

Mehmet DEMİR

Nizip Zeugma Spor Kulübü İdarecisi

Mehmet DEMİR eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 63. Maddesi uyarınca altı(6) süreli ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Kişi 15/12/2022 tarihinden ibaren idari tedbirli olması ve daha sonrasında alınan herhangi bir süre uzatım kararı olmaması sebebi ile idari tedbirli olarak geçirmiş olduğu 30 günlük süre verilen cezadan mahsup edildiğinden Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesi uyarınca kişinin neticeten beş(5) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

 

Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına, Mehmet DEMİR’in cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,Halil İbrahim ÖZTÜRK

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

A) Halil İbrahim ÖZTÜRK’ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin bir(1) ay onbeş(15) gün ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

B) Halil İbrahim ÖZTÜRK’ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, suçun birden fazla kişi ile birlikte işlendiği tespit edildiğinden öngörülen cezada 1/3 oranında artırım yapılmasına ve kişinin dört(4) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

        

               Kişi 15/12/2022 tarihinden ibaren idari tedbirli olması ve daha sonrasında alınan herhangi bir süre uzatım kararı olmaması sebebi ile idari tedbirli olarak geçirmiş olduğu 30 günlük süre verilen cezadan mahsup edildiğinden Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesi uyarınca kişinin neticeten iki(2) ay onbeş(15) gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına, Halil İbrahim ÖZTÜRK’ün cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,

 

 

 

Halit BOZBAYINDIR

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

        Halit BOZBAYINDIR’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin bir(1) ay onbeş(15) gün ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kişi hakkında verilen süreli hak mahrumiyeti cezasının (45 gün) 5 resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine, 

    Ancak kişi 15/12/2022 tarihinden ibaren idari tedbirli olması ve daha sonrasında alınan herhangi bir süre uzatım kararı olmaması sebebi ile idari tedbirli olarak geçirmiş olduğu 30 günlük süre içerisinde beş(5) resmi müsabaka gerçekleştiğinden ve işbu duruma istinaden kişi zaten netice cezasını tedbirli iken çektiğinden, kendisi hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,Müslüm ELAGÖZ

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

     Müslüm ELAGÖZ’ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin

spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin bir(1) ay onbeş(15) gün ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kişi

hakkında verilen süreli hak mahrumiyeti cezasının (45 gün) 5 resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine,

      

    Ancak kişi 15/12/2022 tarihinden ibaren idari tedbirli olması ve daha

sonrasında alınan herhangi bir süre uzatım kararı olmaması sebebi ile idari tedbirli olarak geçirmiş olduğu 30 günlük süre içerisinde beş(5) resmi müsabaka gerçekleştiğinden ve işbu

duruma istinaden kişi zaten netice cezasını tedbirli iken çektiğinden, kendisi hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, 

 

Kamil DÖNMEZ

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

     Kamil DÖNMEZ’in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, suçun birden fazla kişi ile

birlikte işlendiği tespit edildiğinden öngörülen cezada 1/3 oranında artırım yapılmasına ve kişinin dört(4) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor

kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin neticeten iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kişi hakkında verilen

süreli hak mahrumiyeti cezasının (60 gün)  6 resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine,

        Cezanın infazının hükmün karar tarihinde itibaren başlatılmasına,

       

        Kamil DÖNMEZ’in cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,Kerem ÖZDEMİR

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

Kerem ÖZDEMİR’in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, suçun birden fazla kişi ile

birlikte işlendiği tespit edildiğinden öngörülen cezada 1/3 oranında artırım yapılmasına ve kişinin dört(4) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor

kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin neticeten iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kişi hakkında verilen

süreli hak mahrumiyeti cezasının (60 gün)  6 resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine,    Cezanın infazının hükmün karar tarihinde itibaren başlatılmasına,    Kerem ÖZDEMİR’in cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,Yaşar YILMAZ

Selçuklu Belediyespor Sporcusu

      

Yaşar YILMAZ’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66. Maddesi uyarınca iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, kişinin üzerine atılı disiplin

suçunu haksız tahrik altında işlediği değerlendirildiğinden öngörülen cezanın takdiren 1/3

oranında indirim yapılmasına ve kişinin kırk(40)gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile

cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi

değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin yirmi(20) gün süreli hak

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kişi hakkında verilen süreli hak mahrumiyeti

cezasının (20 gün)  2 resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine,

    

Cezanın infazının hükmün karar tarihinde itibaren başlatılmasına, Yaşar YILMAZ’ın cezalı

olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu

Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,Ebu Bekir GÜDEN

Selçuklu Belediyespor Sporcusu

Ebu Bekir GÜDEN’in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66. Maddesi uyarınca iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, kişinin üzerine atılı disiplin suçunu haksız tahrik altında işlediği değerlendirildiğinden öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirim yapılmasına ve kişinin kırk(40)gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin yirmi(20) gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kişi hakkında verilen süreli hak mahrumiyeti cezasının (20 gün)  2 resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine,

Cezanın infazının hükmün karar tarihinde itibaren başlatılmasına,

 Ebu Bekir GÜDEN’in cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,Hasari ERDOĞAN

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

Hasari ERDOĞAN’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66. Maddesi uyarınca iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, kişinin üzerine atılı disiplin suçunu haksız tahrik altında işlediği değerlendirildiğinden öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirim yapılmasına ve kişinin kırk(40)gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin yirmi(20) gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kişi hakkında verilen süreli hak mahrumiyeti cezasının (20 gün)  2 resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine,

Cezanın infazının hükmün karar tarihinde itibaren başlatılmasına

Hasari ERDOĞAN’ın cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,

 

1-    Aydın ŞAHİN hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

2-    Cevdet ÇELİK hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

3-   Cihan KORKMAZ hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

4-    İbrahim Şamil KÖŞKER hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

5-    İsmail Samed KILIÇPARLAR hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, 

6-    Mustafa Doğan ÖĞRETİCİ hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

7-    Müslüm EKİNCİ hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, 

8-    Müslüm ÖLMEZ hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

9-    Müslüm ÖZDEMİR hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

 

Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. Ve 83. maddesi uyarınca Aydın ŞAHİN, Cevdet ÇELİK, Cihan KORKMAZ, İbrahim Şamil KÖŞKER, İsmail Samed KILIÇPARLAR, Mustafa Doğan ÖĞRETİCİ, Müslüm EKİNCİ, Müslüm ÖLMEZ, Müslüm ÖZDEMİR, Halit BOZBAYINDIR, Müslüm ELAGÖZ, Kamil DÖNMEZ, Kerem ÖZDEMİR, Yaşar YILMAZ ve Ebubekir GÜDEN, Hasari ERDOĞAN yönünden kesin; Mehmet DEMİR ve Halil İbrahim ÖZTÜRK  yönünden kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren ongün(10) içinde Tahkim Kurulu nezdinde itirazı kabil olmak üzere üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.


TERTİP KOMİTESİ KARARI

 15.12.2022 saat 16:00'da oynanan Nizip Zeugma - Selçuklu Belediyespor maçında görevli olan hakemlerin raporu  Tertip Komitesi tarafından incelenmiş olup Türkiye Hokey Federasyonu Müsabaka Talimatı'nın Hükmen Yenik Sayılma başlıklı 24. Maddesinin 11. bendi uyarınca  Nizip Zeugma Spor kulübünün hükmen yenik sayılmasına, Türkiye Hokey Federasyonu Müsabaka Talimatı'nın  Hükmen Yenik Sayılma Sürecinde Uygulanacak Usul ve Sonuçlar başlıklı 25. Maddesinin ilgili hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.