TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU

Atatürk Hokey Federasyonu
DİSİPLİN KARARLARI

DİSİPLİN KARARLARI

Yasin YÜKSELER

Milli Takım Antrenörü

A) Yasin YÜKSELER'in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının38. Maddesi uyarınca üç(3) süreli ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, suçun

tahrik altında işlendiği değerlendirildiğinde öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirilmesine ve kişinin iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

B) Yasin YÜKSELER'in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 50. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31 . Maddesi uyarınca kişinin neticeten beş(5) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına,

Yasin YÜKSELER'in cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,


Ali GÜL

Gaziantep Doruk Spor Kulübü İdarecisi

A) Ali GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62. Maddesi uyarınca altı(6) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, suçun protokol

tribününde gerçekleşmesi nedeniyle cezanın bir misli oranında arttırılmasına ve kişinin oniki(l2) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

B) Ali GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 63. Maddesi uyarınca onsekiz(l 8) ay ile cezalandırılmasına, suçun birden fazla kişi ile birlikte

işlendiği tespit edildiğinden öngörülen cezada 1/3 oranında artının yapılmasına ve kişinin yirmidört(24) ay süreli hak mahrumiyeti ceı.ası ile cezalandırılmasına, suçun protokol

tribününde gerçekleşmesi nedeniyle öngörülen cezada takdiren 1/3 oranında artırılmasına ve kişinin otuziki(32) ay süreli hak mahrumiyeti ceı.ası ile cezalandırılmasına,

C) Ali GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 50. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesi uyarınca kişinin neticeten kırkyedi(47) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına, Ali GÜL'ün cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine, 


Erhan GÜL

Gaziantep Doruk Spor Kulübü İdarecisi

A) Erhan GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62. Maddesi uyarınca altı(6) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, suçun protokol tribününde gerçekleşmesi nedeniyle cezanın bir misli oranında arttırılmasına ve kişinin oniki(12) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, suçun tahrik altında işlendiği değerlendirildiğinde öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirilmesine ve kişinin sekiz(8) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

B) Erhan GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 63. Maddesi uyarınca onsekiz(18) ay ile cezalandırılmasına, suçun birden fazla kişi ile birlikte işlendiği  tespit edildiğinden öngörülen cezada 1/3 oranında artırım yapılmasına ve kişinin yirmidört(24) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, suçun protokol tribününde gerçekleşmesi nedeniyle öngörülen cezada takdiren 1/3 oranında artırılmasına ve kişinin otuziki(32) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, suçun tahrik altında işlendiği değerlendirildiğinde öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirilmesine ve kişinin yirmibir(21) ay on(10) gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

C) Erhan GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 50. Maddesi uyarınca ile(3) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesi uyarınca kişinin neticeten otuziki(32) ay 10 gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına, Erhan GÜL 'ün cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,


Gökhan GÜL

Gaziantep Doruk Spor Kulübü Antrenörü

A) Gökhan GÜL 'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62. Maddesi uyarınca altı(6) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, suçun protokol tribününde gerçekleşmesi nedeniyle cezanın bir misli oranında arttırılmasına ve kişinin oniki(12) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, suçun tahrik altında işlendiği değerlendirildiğinde öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirilmesine ve kişinin sekiz(8) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

B) Gökhan GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 63. Maddesi uyarınca onsekiz( l 8) ay ile cezalandırılmasına, suçun birden fazla kişi ile birlikte işlendiği tespit edildiğinden öngörülen cezada 1/3 oranında artının yapılmasına ve kişinin yirmidört(24) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, suçun protokol tribününde gerçekleşmesi nedeniyle öngörülen cezada takdiren 1/3 oranında artırılmasına ve kişinin otuziki(32) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, suçun tahrik altında işlendiği değerlendirildiğinde öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirilmesine ve kişinin yirmibir(21) ay on(10) gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

C) Gökhan GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 50. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesi uyarınca kişinin neticeten otuziki(32) ay 10 gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına

Gökhan GÜL'ün cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,

Abdulkadir Cihad DEMİR

Alanya Yıldızları Hokey Spor Kulübü Antrenörü

Abdulkadir Cihad DEMİR'in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 50. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına

Abdulkadir Cihad DEMİR'in cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,

------

Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. maddesi uyarınca Yasin YÜKSELER, Ali GÜL, Erhan GÜL, Gökhan GÜL, Abdulkadir Cihad DEMİR yönünden kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren ongün( 10) içinde Tahkim Kurulu nezdinde itirazı kabil olmak üzere üyelerin oy birliği ile karar verildi