TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU

Mustafa Kemal Atatürk Karizma
ÇEVRİMİÇİ ADAY HAKEM KURSU DUYURUSU

ÇEVRİMİÇİ ADAY HAKEM KURSU DUYURUSU

1 - 2 Nisan 2022 tarihleri arasında Çevrimiçi Aday Hakem Kursu düzenlenecek. Kursa katılmak isteyen kursiyer adaylarının aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları önemle rica olunur.


Son başvuru tarihi 29.03.2022 Salı


Not: Uzaktan Eğitim Kurs programımız 40 kişi ile sınırlıdır. 

Başvuru Yöntemi;

1- İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan kursiyer adaylarımız, aşağıda bilgileri bulunan kurs sorumlusu ile iletişime geçer.

2- Kurs sorumlusundan başvuru yapmak için referans numarası talep eder.

3- Federasyonumuzun aşağıdaki ilanda yer alan IBAN numarasına kurs katılım ücreti olan 100,00 TL'yi (YüzTürkLirası)yatıracak kursiyer adayı; açıklama kısmına ad-soyad ve referans numarasını girer.

Kurs Sorumlusu Murat ÖZKAYA ( MHK Üyesi ) : 0532 446 77 50


ADAY HAKEM KURSUNA KATILIM ŞARTLARI:

  1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. b) En az lise düzeyinde öğrenci olmak
  3. c) 17 yaşından gün almış olmak

ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak ( Sağlık Ocağı )

  1. d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
  2. e) Federasyon Disiplin Kurulunca veya İl ceza kurulunca haklarında altı ay ve son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

İLETİŞİM Murat ÖZKAYA ( MHK Üyesi ) : 0532 446 77 50

ADAY HAKEM KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:4 Adet vesikalık fotoğraf,

Sağlık Raporu aslı,

Adli Sicil Belgesi

Diploma sureti veya öğrenci belgesi

Gençlik Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı),

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Kursa katılacak olan kursiyerlerin Kurs Ücreti olarak 100 TL’yi

Türkiye Ekonomi Bankası

IBAN: TR 78000 3200 00000 0059 3446 69

hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.

Ders programımız ve Zoom programı için ID numarası daha sonra yayınlanacaktır.