Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereğince Federasyonumuzun 6. Mali Genel Kurulu, 20 Ekim 2018 Cumartesi günü ( 08:30-10:45 akreditasyon)  saat 11:00’de; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 21 Ekim Pazar günü yine aynı yer ve saatte Oğuzlar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:55 Çukurambar/Çankaya/Ankara adresindeki Meyra Palace Otel’de yapılacaktır.

 

Federasyonumuzun 29 Ağustos 2018 tarihli yönetim kurulu kararı ve Ana Statümüzün Genel Kurul Madde 7’deki ilgili bentleri gereğince Mali Genel Kurulu oluşturan kulüplerimiz ve delege sayıları belirlenmiştir.

Geçici Delege Listesi

6. Mali Genel Kurul Duyurusu

Hakem Noter Duyurusu

Kulüpler ve Delege Sayıları için tıklayınız

Delege Bilgi Formu için Tıklayınız