Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereğince Federasyonumuzun 6. Mali Genel Kurulu 20 Ekim 2018 Cumartesi günü ( 08:30-09:45 akreditasyon)  saat 10:00’da; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 21 Ekim Pazar günü yine aynı yer ve saatte Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara adresindeki Gençlik Ve Spor Bakanlığı Merkez Binası B2 katında yapılacaktır.

 

 

Mali Genel Kurul duyuruları için, www.sgm.gsb.gov.tr ile www.turkhokey.gov.tr adreslerini takip edebilirsiniz.

Federasyonumuzun 29 Ağustos 2018 tarihli yönetim kurulu kararı ve Ana Statümüzün Genel Kurul Madde 7’deki ilgili bentleri gereğince Mali Genel Kurulu oluşturan kulüplerimiz ve delege sayıları belirlenmiştir.

GÜNDEM

KESİN DELEGE LİSTESİ

Adres Değişikliği Duyurusu

01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi Denetleme Raporu

01.01.2018 – 31.08.2018 Dönemi Denetleme Raporu

01.09.2016 – 31.08.2018 Dönemi Faaliyet Raporu

01.09.2016 – 31.12.2016 Denetim Denetleme Raporu

2019 – 2020 Tahmini Bütçe

Geçici Delege Listesi

6. Mali Genel Kurul Duyurusu

Hakem Noter Duyurusu

Kulüpler ve Delege Sayıları için tıklayınız

Delege Bilgi Formu için Tıklayınız