ÖNEMLİ DUYURU

Konya’da açılacak olan Hokey 3.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna katılmaya hak kazanan kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Kursiyerlerin istenilen evraklar ile 02.10.2017 tarihinde saat 08.30-10.30  kayıt yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR

  1. a) 2 adet vesikalık fotoğraf – (orijinal fotoğraf)
  2. b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.)
  3. c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)
  4. d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek-5 sağlık raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir).-Belgenin aslı.
  5. e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-https://sporegitim.sgm.gov.tr/dokumanform.aspx web sitesindeki örnek yazı (aslı)
  6. f) Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. g) Kademe Antrenör belgesinin aslı veya tasdikli sureti (Belge tarihinden itibaren 2 yıllık süreyi doldurmuş olmak.)
  8. h) 2 yıl faal Antrenörlük yaptığını belgelemek.(Klüp,Federasyon,SGM ,İl Müdürlüğünden alınacak yazı)
  9. I) Sporla ilgili en az iki seminere katılmak.(Seminer belgeleri tasdikli)

 

KONYA  HOKEY  3. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILMAYA HAK KAZANANLAR

S.NO TC.NO ADI SOYADI
1 54****02 BERRİN BARAK
2 15****70 ELİF CAMEKAN
3 40****70 KAZIM KOCA
4 51****78 KEMAL AÇIKGÖZ
5 17****72 KÖKSAL KASIM
6 16****24 MEHMET SALİH HİLLEZ
7 37****62 MESUT BARAK
8 37****76 MUSTAFA KARALAR
9 46****06 YUNUS HACIOĞLU
10 28****86 ZEYNİ EFE BOZKURT